Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Zamyslenie

                                                                                                                                                                                                Pridať na Facebook.com

Božie meno

"Boh riekol Mojžišovi: Som, ktorý som!" Ex 3,14
"Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha nadarmo!" Ex 20, 7

Matka vraví synčekovi: "Pane Ježiši, čo si to zase urobil, ty decko nepodarené?" "Ježiši Kriste a vy sa tu kde beriete?", vraví pani prichádzajúcej návšteve. "Pane Bože, to sú krásne topánky!", konštatuje žena pred výkladom. Takéto výroky alebo podobné, ba ešte šťavnatejšie, v rôznych kombináciách a pospájané so slovami, ktoré nie sú publikovateľné, všetko to je súčasťou našej hovorovej reči. Viem, že jeden by sa nad tým nezamýšľal a netuším, či niekto vôbec pochopí zmysel týchto riadkov, predsa nedá mi nepripomenúť, nehovorme takto! Nie je to správne, ani pekné a z náboženského hľadiska, či v rovine duchovného nazerania úplne zlé, hriešne.

Pán Boh v druhom svojom prikázaní nariadil: „ Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha nadarmo.“ V úplne jednoduchom vysvetlení tohto Božieho príkazu to značí, že s Božím menom, ktoré môžeme vysloviť či napísať máme narábať veľmi opatrne, hlavne úctivo, v uvedomení si svätosti a jedinečnosti Božieho mena. Je to Božie meno, ktoré zo samého titulu Božej majestátnosti viaže nás k tomu, aby ono nebolo súčasťou našej spontánnej a nedokonalej, často i vulgárnej hovorovej reči, ale aby sme toto meno užívali len vo chvíľach, kedy si Božiu majestátnosť dokážeme naozaj uvedomiť a prežiť ju v srdci. Tým sa myslia chvíle modlitby, nábožného spevu, rozprávania a vyučovania o Bohu.

Zneužívanie Božieho mena malo v dávnej minulosti aj iný charakter( napr. zaklínanie), ale ten už nám je pravdepodobne vzdialený. To však neznamená, že náš aktuálny zlozvyk nie je vážnym zlozvykom a zároveň hriechom, ktorého by sme sa mali zbavovať a zbaviť a s ktorým treba bojovať. Lebo naozaj, nie je to ani trochu pôsobivé, ak kresťan spomína Božie meno pri každej banálnosti, ba čo viac v horšom prípade v hneve či v pejoratívnych súvislostiach.

Som, ktorý som, Boh, Hospodin, Ježiš Kristus, On chce, aby si svoju vieru prejavil aj skrze druhé Božie prikázanie, ktoré vôbec nie je bezvýznamné, skôr naopak. Amen.