Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Zamyslenie

„ ...odklonil sa, aby nepočul Tvoj hlas.“ Dan 9,11b

Keď ponad Badín letia stíhačky zakrývame si uši, aby sme trochu umenšili intenzitu hluku, ktorý k nám prichádza. Ale človek si zapcháva uši aj vtedy, keď nechce počuť, možno aj to, čo by mal. A niektorí ľudia si nasadia na svoje sluchové orgány maličké „repráčiky“ na káblikoch vychádzajúce z ich MP3 prístrojov a tak hudbou prekrývajú hluk, vravu, slová i hudbu reálneho sveta. Mám známeho, ktorý si niekedy ani pri rozhovore slúchadlá z uší von nevytiahne.

V knihe proroka Daniela čítame modlitebné vyznanie hriechu, ktorého súčasťou sú aj slová: „ Celý Izrael....odklonil sa, aby nepočul Tvoj hlas.“ Prorok predkladá Bohu svoj pohľad na stav hriechu ľudu. Ľud sa odklonil, aby nepočul, čo Boh hovorí. Niekedy, keď nechcem počuť, stačí sa iba odkloniť. Je to niečo podobné ako zakryť si uši, hoci, len odkloniť sa môže pôsobiť nenápadnejšie. Vo vzťahu k Bohu je však jedno či druhé rovnako prejavom hriechu a dá sa to klasifikovať ako opovrhnutie Božím záujmom o nás. Boh ti chce niečo povedať, prihovára sa ti Jeho hlasom, skrze slovo Biblie, skrze rôzne udalosti života a sveta, v chaose tvojho života ti hovorí, aby si sa zastavil, zmenil, polepšil a ty resp. my sa radšej odkloníme alebo si zapcháme si uši, ako keď hučí tryskáč.

Odklonenie sa od Božieho hlasu prináša svoje dôsledky a nemá vplyv len na náš duchovný či náboženský život, ale ide aj o celkom obyčajnú každodennosť a naše správanie k ľuďom. Zároveň ide o inú závažnú chybu. Kto sa odkloní od niekoho či niečoho, zároveň sa pokloní či prikloní k inému. A tak tí, čo sa odklonia od Boha a Jeho hlasu, prikláňajú sa a niekedy až klaňajú sa iným bohom či bôžikom nášho života.

Nuž Pane, odpusť nám a daj silu chcieť počuť Tvoj hlas, ktorým sa nám prihováraš. Amen.