Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Sadenie stromu reformácie

2.6.2012            Fotogaléria Fotogaléria

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

V rámci projektu 500 stromov reformácie v ECAV na Slovensku sa aj v našom cirkevnom zbore konala milá udalosť, kde sme za prítomnosti brata generálneho biskupa Miloša Klátika spoločne zasadili strom reformácie aj v našej farskej záhrade.

Akcia sa mala konať o 17:00, ale pán biskup, kvôli pracovným povinnostiam trochu meškal, tak sa začiatok posunul na 17:45. O tomto čase sa na farskej záhrade zhŕklo okolo 30 ľudí, náš p. farár s p. manželkou, p. starosta, zborový presbyteri, ale aj rádoví cirkevníci, ktorí už netrpezlivo čakali na príchod pána biskupa. Ten napokon prišiel aj s pani manželkou. Po privítaní a úvode sme si spoločne zaspievali pesničku Viac bázne daj Bože z nášho evanjelického spevníka a pozdravom a krátkym slovom sa nám prihovoril p. biskup a za ním aj náš brat Martin Lešták, ktorý nám objasnil o aký druh stromu ide. Buď to je slivka, alebo čerešňa :) každopádne mala by rásť vo farskej záhrade veľa rokov a pripomínať dielo reformácie a aj túto udalosť. Potom už nasledoval samotný akt sadenia. Prvý lopatu do ruky chytili pán biskup a prihodil prvú dávku zeminy ku koreňom. Po ňom, aj prítomní ľudia priložili ruku k dielu a každý prihodil za lopatu zeminy, alebo prichystaného hnojčeka. Po kompletnom zasadení bol na rade biblický text L 6, 43-49 a požehnanie brata biskupa. Oficiálnu časť sme ukončili peknou piesňou Ježiš je svojej cirkvi Pán i Hlava.

Potom už nasledovala neoficiálna časť a to krátke posedenie s p. biskupom v zborovej sieni. Kde sa debatovalo pri dobrých koláčikoch, či obložených misách. Pán biskup tiež predstavil aj svoju novú knihu. Stretnutie trvalo zhruba do 20-30 a potom si už každý šiel svojou cestou s dobrým pocitom, že sa mohol zúčastniť na tejto milej akcií. Odteraz budeme vo farskom dvore chodiť okolo tohto malého stromčeka, ktorý bude postupne rásť a pripomínať veľké dielo reformácie aj v našom cirkevnom zbore. Aj ja som rád, že som sa mohol zúčastniť na tejto udalosti.

Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pričinili ruku k dielu a zabezpečili všetko potrebné. V prvom rade nášmu bratovi generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi a tiež nášmu starostovi Stanislavovi Moravčíkovi za účasť, bratovi farárovi Dovalovi za organizáciu, bratovi Leštákovi za zabezpečenie stromu, ochotným sestrám za prípravu občerstvenia a vlastne každému, kto nejakým spôsobom prispel k tejto akcií. A hlavne aj nášmu Pánovi za požehnanie a vedenie tohto celého. Verím, že každý bude na tento pekný sobotný podvečer v dobrom spomínať.

Autor : Pavol Petrovič