Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)

Stavba Nového zborového domu

Nový zborový dom - prípravné práce a stavba, jeseň 2011-leto 2016