Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Šarkaniáda

Sobota, 19.10.2013            Fotogaléria Fotogaléria

Sobota, 19.10.2013, 15.00. Zišli sme sa podľa dohody všetci tí, ktorým sa chcelo vyskúšať či aj jeho či jej šarkan dokáže prekonať gravitáciu, čo najlepším spôsobom, teda najkrajšie, najvyššie a najdlhšie plachtiť ponad naše hlavy a bojovať s vetrom. Po modlitbe a pesničke na začiatok ešte na fare sme sa rozhodli zbehnúť na futbalové ihrisko, tréningové, pri telocvični.

Tam, kde lietajú chlapci za loptou, vypustili sme naše stroje, aby sme ukázali všetkým naokolo bývajúcim, že sme šikovní, že vieme mať radosť, že šarkany, tá stará detská jesenná hračka ešte žije v srdciach detí. Bolo to výborné. Väčšine z nás šarkany lietali ako naozaj, aj do výšky, aj dlho. Akurát bola trochu zima na ruky a niektorí si zlomili svojho šarkana ešte skôr ako vstúpili na miesto činu. Žiaľ aj babravosť a splašenosť patrí k nám. Ešteže má Marián pri lepení polámaných kúskov toľkú, priam až nekonečnú trpezlivosť.

V zásade však všetko dobre dopadlo, naozaj sme sa potešili a potom aj v pokoji rozišli domov, za inými aktivitami, za ďalšími zážitkami sobotného popoludnia. Majte sa. Možno o rok znovu!

R.D.


created by picasa2html.com