Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Slávnostné uvedenie presbyterov - 10.3.2018

Fotogaléria Fotogaléria