Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Text piesne - Nehanbím sa


Je mi ľúto dní, čo som premárnil.
Je mi ľúto dní, čo mali krásne byť.
Je mi ľúto dní, čo som len tak zabil.

Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim.

Potom si vstúpil Ty.
A s tebou príchuť neba.
Ako ma premieňaš.
To vyspievať sa nedá.

Žiť pre staré ciele ma už nebaví, dnes žijem pre Teba a za tvoj kríž sa nehanbím.

R: Nehanbím sa, nehanbím za tvoj kríž,
nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil Ježiš.
Nehanbím sa, že som tvoj, o, Pane,
na kríži získal si ma, je dokonané.