Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Text piesne - Počúvajte kresťania ( koleda)
Počúvajte kresťania ( koleda)

1. /:Počúvajte, kresťania,:/
čo anjel hlása, čo je to zasa nového,
nič sa nebojte, anjela čujte Božieho!

2. /:Narodil sa Kristus Pán:/
z Márie panny, On, Pán nad pánmi
prišiel k nám.
Čože Ti dáme, ležiaci v slame, nebies Pán.

3. /:Kriste, nám narodený,:/
buďže Ti chvála od nás vždy stála z vďačnosti,
vrúcne Ťa ctíme a velebíme v radosti.