Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)

Text piesne - Najjasnejší zo všetkých dní
Najjasnejší zo všetkých dní
( autor: R. Dovala)

Čo je to za deň, čo je to za noc
Začína večný príbeh Vianoc
Najjasnejší zo všetkých dní
Pre teba len človek Boží

Čo je to za deň, čo je to za noc
Začal sa večný príbeh Vianoc
Najlepšia správa, aj dobré sa stáva
Buď Bohu česť a večná sláva

Čo je to za deň, čo je to za noc
Začína večný príbeh Vianoc
kde sa tu vzal, ten nebeský žiar
Spasenie máme, od Boha dar