Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Text piesne - Pozri, Boh sám
Pozri, Boh sám
//:Pozri, Boh sám prišiel k nám,
pozri Boh sám prišiel k nám,
pozri Boh sám prišiel k nám, Imanuel.://

Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás, predivný Radca a Kráľ, všemocný Boh.
Ty si to dieťa dané nám, Ty si ten Boží Syn pre nás, Spasiteľ lásky Mesiáš, Imanuel.