To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Text piesne - Vstupuje Pán
Vstupuje Pán
( autor: R. Dovala)

Keď vianočné zvony znejú
A mestám vládne svetiel krása
Keď sa deti viacej smejú
A dospelí tiež aspoň zdá sa

Vtedy vieme, že sa niečo deje
a do našej ľudskej beznádeje
//:Vstupuje ten, komu patríme://

//:Náš Boh- Sudca a Pán
Ježiš - Slávy Kráľ://

Na Vianoce krízy blednú
A z popola pokoj vstáva
Naše hriechy neuvädnú
Pomôže len Dobrá správa

Všetci vieme, že sa niečo deje
a do našej ľudskej beznádeje
//:Vstupuje ten, komu patríme://

//:Náš Boh- Sudca a Pán
Ježiš - Slávy Kráľ://

Keď vianočné zvony znejú
A mestám vládne svetiel krása
Keď sa deti viacej smejú
A dospelí tiež aspoň zdá sa
Na Vianoce krízy blednú
A z popola pokoj vstáva
Naše hriechy neuvädnú
Pomôže len Dobrá správa

Všetci vieme, že sa niečo deje
a do našej ľudskej beznádeje
//:Vstupuje ten, komu patríme://

//:Náš Boh- Sudca a Pán
Ježiš - Slávy Kráľ://