Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Text piesne - UČENÍCI

UČENÍCI

Pán Ježiš mal dvanásť učeníkov, ou, ou
Trochu dobrých, trochu nezbedníkov, ou, ou

Na lodi sa plavili a s Ježišom sa modlili
Počúvali slová kázne
O láske sa učili, chodili a krstili
a spali, keď to bolo vážne...ach jaj

Aj ja sám som Tvojim učeníkom
Som trochu dobrým, trochu nezbedníkom

Idem s Pánom, každým ránom,
som i Petrom, som i Jánom,
Tomáš iba hlavou krúti

............

A čo je s nimi vôbec netuším
A tušiť asi vôbec nemusím

       Stiahni