Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Text piesne - Boh je láska


/: Boh je láska a zákon lásky nám On dal,
miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám. :/