Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Text piesne - Narodil sa


Narodil sa

       Stiahni
Narodil sa nám Spasiteľ v tento nočný čas.         Veľké svetlo ožiarilo polia betlemské,
Prišiel sveta Vykupiteľ, Kristus, Ježiš náš.         na zem biednu zostúpilo vojsko nebeské.
/:: Najsvätejší sám, ponížil sa k nám.         /:: Krásne spievali, chválu vzdávali.
Ó, nech Ti je večná chvála, mocný nebies Pán!::/         Príchod Kráľa, nášho Pána oznamovali.::/