Rozhor sa ohňom nadšenia a ľudia z celého sveta sa prídu pozerť na teba, ako horíš.

(John Wesley)

Text piesne - Máme radostnú správu


Máme radostnú správu

       Stiahni
Máme radostnú správu.   Sláva! Haleluja!
Máme radostnú správu.   Haleluja!
Boh nám Syna dal svojho.   Sláva! Haleluja!
Boh nám Syna dal svojho.   Haleluja!
On nám priniesol lásku.   Sláva! Haleluja!
On nám priniesol lásku.    Haleluja!
Preto spievajme všetci:    Sláva! Haleluja!
Preto spievajme všetci:    Haleluja!Haleluja!