Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Text piesne - Máme radostnú správu


Máme radostnú správu

       Stiahni
Máme radostnú správu.   Sláva! Haleluja!
Máme radostnú správu.   Haleluja!
Boh nám Syna dal svojho.   Sláva! Haleluja!
Boh nám Syna dal svojho.   Haleluja!
On nám priniesol lásku.   Sláva! Haleluja!
On nám priniesol lásku.    Haleluja!
Preto spievajme všetci:    Sláva! Haleluja!
Preto spievajme všetci:    Haleluja!Haleluja!