Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Text piesne - Stratená ovečka

Stratená ovečka

Stratila sa pastierovi ovečka
A On ju rád veľmi má
Ide za ňou ako dobrý pastier
Ovečku si pohľadá

Radujte sa našla sa mi ovečka
Zatúlaná bola ďaleko
Pán Boh hľadá svojich stratených
Dá nám život na veky vekov.
       Stiahni