Najlepším spôsobom ako spoznať Boha je milovať čo najviac vecí.

(Vincent van Gogh)Text piesne - Radujte sa kresťania

Radujte sa kresťania

Radujte sa kresťania
Plesajte, ó, kresťania
Spievajme si, kresťania,
Radujte sa kresťania

Lebo:
Pán nás má tak rád, ó Haleluja
Pán nás má tak rád, ó Haleluja
Nad Betlemom svieti,ó Haleluja
Hviezda, milé deti, ó Haleluja - a preto:

Radujte sa kresťania
Plesajte, ó, kresťania
Spievajme si,kresťania,
Radujte sa kresťania

Lebo:
Pán nás má tak rád,
ó Haleluja....(pokr. )

       Stiahni