Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)Text piesne - Ó MOJA MAMIČKA

Ó MOJA MAMIČKA

Refr.
Ó, moja mamička, rada ťa mám
Zo svojho srdiečka, lásku Ti dám
Ó moja mamička, pozri, čo nesiem
Z púpaviek kytičku a peknú pieseň

Mamky a otcovia,
radi sa vy majte
Svojim ratolestiam,
dobré rozdávajte

A my všetky dietky,
zo sveta celého
Ctime si rodičov
A otca nášho nebeského

Refr. Ó, moja mamička....

Pán z milosti svojej
rodičov nám dáva
S vďačnosťou voláme:
Buď Ti Bože sláva!!

Chlapec i dievčatko,
tiež sú darom z neba
Pamätajme prosím,
že nám pravú lásku treba!!

Refr: Ó, moja mamička....

       Stiahni