Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)Text piesne - TO JA, Ó, PANE MÔJ

TO JA, Ó, PANE MÔJ

/: To ja, ó, Pane môj, stojím tu v modlitbách.:/
Ani otec, ani matka, ale som to ja,
stojím tu v modlitbách.
Ani môj kňaz, ani vládca, ale som to ja ,
stojím tu v modlitbách.