Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)Text piesne - Chcem oslavovať

Chcem oslavovať

Chcem oslavovať svojho Pána,
chcem mu spievať novú pieseň.
Chcem ho chváliť, chcem mu spievať novú pieseň.
Haleluja, haleluja... chcem mu spievať novú pieseň.