Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)Text piesne - SADÁME S VĎAČNOSŤOU

SADÁME S VĎAČNOSŤOU

Sadáme s vďačnosťou ku stolu, Pane
Za nápoj, pokrmy z milosti dané.
Za to, čo dal si nám aj v tejto chvíli,
Chceme Ti ďakovať, Otče náš milý.

Keď ruky otcovské chlieb na stôl kladú,
Deti sa nemusia obávať hladu.
Dary tie v hojnosti láska nám dala,
Nech Ti je za všetko, Bože náš, chvála.