Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)Text piesne - Utekám, utekám

Utekám, utekám

Utekám, utekám, skáčem, bežím
Krokom sviežim, ďaleko preč.
Utekám, utekám, skáčem, bežím
Krokom sviežim, ďaleko preč.
Jedno dnes už viem, že mu neujdem.
On ma všade vidí, všetko počuje,
A hlavne ma strašne - miluje, miluje.