Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)Text piesne - BOH ĽÚBI MA

BOH ĽÚBI MA

Malé koníky ľúbi Boh,
hoc sú len zvieratká.
A keďže malé koníky ľúbi Boh,
On ľúbi tiež aj mňa.
On ľúbi ma, On ľúbi,
On veľmi ľúbi ma.
A keďže malé koníky ľúbi Boh,
On ľúbi tiež aj mňa.