Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)Text piesne - BOH ĽÚBI MA

BOH ĽÚBI MA

Malé koníky ľúbi Boh,
hoc sú len zvieratká.
A keďže malé koníky ľúbi Boh,
On ľúbi tiež aj mňa.
On ľúbi ma, On ľúbi,
On veľmi ľúbi ma.
A keďže malé koníky ľúbi Boh,
On ľúbi tiež aj mňa.