Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)Text piesne - Haleluja šabalalabambam

Haleluja šabalalabambam

Ref.: Haleluja šabalabalabambam,
         Haleluja šabalabalabambam,
         Haleluja šabalabalabambam,
         amen, amen.

On je môj Pán a ja Ho mám rád...ref.:...
Ježiš zomrel a z hrobu vstal...ref.:...
On žije v nebi a príde zas...ref.:...