Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)Text piesne - Haleluja šabalalabambam

Haleluja šabalalabambam

Ref.: Haleluja šabalabalabambam,
         Haleluja šabalabalabambam,
         Haleluja šabalabalabambam,
         amen, amen.

On je môj Pán a ja Ho mám rád...ref.:...
Ježiš zomrel a z hrobu vstal...ref.:...
On žije v nebi a príde zas...ref.:...