Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)Text piesne - Keď Pán Ježiš bol maličký

Keď Pán Ježiš bol maličký

Keď Pán Ježiš bol maličký
nikdy neleňošil.
S Matkou Božou i s Jozefom
usilovne robil.
Tu hobľoval, tu piloval,
tu vlničku zvíjal,
vodu nosil, drevo rúbal
i klince pribíjal.