Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)Text piesne - Modli sa

Modli sa

Modli sa často a s radosťou,
Hľaď k Otcovi nebeskému,
Aby ťa obdaril milosťou
A posilnil k dobrému.

REF.:/:Svoje srdce mu daj,
daj, daj, daj, daj,
K Pánu sa modlievaj:/

Modlím sa často a s radosťou,
Hľadím k Otcu nebeskému,
Aby ma obdaril milosťou
A posilnil k dobrému. REF....

       Stiahni