Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)Text piesne - VĎAKA JEŽIŠ

VĎAKA JEŽIŠ

Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,
vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem.
Vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
/: Volám Abba, Abba Otče :/