Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)Text piesne - SPIEVAJTE SI S NAMI, DETI

SPIEVAJTE SI S NAMI, DETI

Ref.: Spievajte si s nami, deti,
        nech tá pieseň svetom letí,
        o tom, že nás Pán Ježiš má rád.
        Všetkým deťom bez rozdielu,
        nech to obletí zem celú,
        chce Pán Ježiš svoju lásku dať.

Poďte chlapci s autíčkami,
aj dievčatká s bábikami,
počúvajte veľkí, malí,
aby ste sú pieseň znali, preto...ref.:

Tie, čo otca s mamou majú,
aj tie, čo ich nepoznajú,
môžu mať tie isté práva na lásku,
čo Ježiš dáva, preto...ref.:

Či poslúcha, či zlé robí,
každé dieťa každej doby,
môžu mať tie isté práva na lásku,
čo Ježiš dáva, preto...ref.: