Nikto nemá toľko poradcov ako ten, kto má Bibliu.

(Pavel Kosorin)Text piesne - JE VEĽKÝ NÁŠ BOH

JE VEĽKÝ NÁŠ BOH

/:Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je čo neučinil :/
On hory stvoril, aj rieky všetky,
aj hviezdy jasné rozsvietil.
Je veľký náš Boh, je silný a mocný,
nič nie je čo neučinil.
/:Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká,
On Ježiša dal za môj hriech.:/
Za mňa zomieral, potom z hrobu vstal
a príde si pre mňa na zem.
Môj Boh ma má rád, tá láska je veľká,
On Ježiša dal za môj hriech.