Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)Text piesne - MOJE MALÉ SVETIELKO

MOJE MALÉ SVETIELKO

Moje malé svetielko chcem aby svietilo.
Ježiš mi ho zapálil, chcem aby svietilo.
Pod nádobu skryť ho nie, chcem aby svietilo.
Nikto mi ho nesfúkne, chcem aby svietilo.