Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.

(Jonáš Záborský)Text piesne - PÚPAVIENKY

PÚPAVIENKY

Pú, pú, púpavienky v zlatom klobúčku
Vraj si posadali ráno na lúčku
Naklonili k sebe zlaté hlavičky
Sú to malé deti veľkej mamičky

Cink, cink, cingi-lingi, ku zvončekom zas
K piesni konvalinky pridali svoj hlas
Aj ja s nimi v toto ráno spievať chcem
Pán Boh stvoril mamy, nebesá i zem.