Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)Text piesne - PÚPAVIENKY

PÚPAVIENKY

Pú, pú, púpavienky v zlatom klobúčku
Vraj si posadali ráno na lúčku
Naklonili k sebe zlaté hlavičky
Sú to malé deti veľkej mamičky

Cink, cink, cingi-lingi, ku zvončekom zas
K piesni konvalinky pridali svoj hlas
Aj ja s nimi v toto ráno spievať chcem
Pán Boh stvoril mamy, nebesá i zem.