Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)Text piesne - Tancujem, spievam si

Tancujem, spievam si

Tancujem, spievam si
som do Pána zbláznený.
Nedokážem ukrývať,
že radosť v srdci mám.
Strácam hlas,
no pre Ježiša oplatí sa viac.