Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Kvety jari 2013

12.5.2013            Fotogaléria Fotogaléria

"Ak tak ako dnes zaspievate v nedeľu o týždeň na podujatí Kvety jari mamičkám, tak sa budú otriasať aj steny kostola," povedal brat farár Roman Dovala na nácviku piesní detí na detskej besiedke v nedeľu 5. mája 2013. O týždeň neskôr, v nedeľu 12. mája 2013, sa pri speve detí na podujatí Kvety jari mamičkám steny kostola aj otriasali. Okrem spevu detí z detskej besiedky a speváckej skupiny Joyful Voices hostiteľského zboru ECAV Badín zaznel aj spev skupiny Javory z Badína, hosťujúceho speváckeho zboru z CZ Hronsek a spevokolu EFATA z CZ Ostrá Lúka. Aby sa steny ev. kostola v Badína neotriasli úplne jednotlivé hudobné vstupy predelili veľmi krásne básničky, ktoré zarecitovali pre mamičky detičky z miestnej škôlky pod vedením svojej pani učiteľky.

Na začiatok i na koniec programu zazneli piesne mládežníckeho spevokolu Joyful voices. Pesničkou Petrov zlý sen sa prezentoval brat farár Roman Dovala. Zaujímavá mládežnícka pieseň menom Samaritán odznela v duete spolu s Paľkom Petrovičom, ktorý nie je o nič horší ako spevák a gitarista skupiny Pedaropeja ( R.D.) :).

Aj napriek búrke pôsobiacej dosť odstrašujúco na presun z pohodlných príbytkov domova do kostola, malo nakoniec podujatie Kvety jari mamičkám konané pri príležitosti Dňa matiek v priestoroch kostola cirkevného zboru v Badíne požehnanú účasť. Hneď pri vchode vítali všetky maminky, staré maminky a vlastne všetkých, ktorí prišli, dievčatá z dorastu a zároveň aj dievčatá z krúžku šikovných rúk Tabita. Každej maminke, starej maminke, krstnej maminke a vlastne každej žene odovzdali ako darček brošničku. Dievčatá vyrobili brošničky vlastnoručne na už spomínanom krúžku Tabita pod vedením manželky brata farára Lucky Dovalovej.

Celé podujatie začalo organovou skladbou v interpretácii brata kantora Michala Egeda. Odznela 3. časť allegro skladby Johana Sebastiana Bacha Koncert pre dvojo huslí d mol a orchester v organovej úprave od Vivaldiho, pôvodne napísanej pre sláčikový orchester v spracovaní pre organ od Johana Sebastiana Bacha. Nám, poniektorým z múzických antitalentov, chvíľu trvalo, kým nám došlo, čo sa hrá a že sa to už vlastne celé začalo.

Po úvodnej, krásne zahranej organovej skladbe, sa hovoreného slova ujala sestra Viera Kadlecová, ktorá aj uvádzala vstupy jednotlivých hudobných telies. V každom slove, ktoré sestra Viera Kadlecová povedala, bolo cítiť úprimnú lásku a úctu nielen voči matke, ale úctu a lásku k obidvom rodičom, ktorých láska je v živote každého z nás nenahraditeľná a preto sizasluhujú našu lásku a úctu.

A aby som nezabudla, pre všetkých bolo po skončení programu pripravené občerstvenie, ktoré pripravil vmv cz ecav Badín. Chutilo...:) A celý program trpezlivo dokumetovala sestra Janka Moravčíková. Aj za to vďaka.

Dakujeme za pekné chvíle a tešíme sa na budúce Kvety jari!

Pripiravila: Daniela Kozová

Deti z materskej školy v Badíne
Deti z detskej besiedky
Gitarový duet
Joyfull voices
Spevácka skupina JAVORY
Spevácky zbor CZ Hronsek
Spevácky zbor EFATA - CZ Ostrá Lúka
created by picasa2html.com