Kamkoľvek prišiel apoštol Pavel, tam vznikla duchovná revolúcia. Kamkoľvek prídem ja, tam podávajú čaj.

(Charles H.Spurgeon)

Volebný zborový konvent - 3.3.2013

           Fotogaléria Fotogaléria

Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Tretiu pôstnu nedeľu 3.3.2013 v evanjelickom chráme Božom v Badíne na službách Božích boli okrem domáceho brata farára Mgr. Romana Dovalu prítomní aj brat senior Mgr. Peter Ján Soták spolu s bratom seniorálnym dozorcom PaedDr. Mgr. Slavomírom Hanuskom. Kázeň slova Božieho si pre nás pripravil brat senior P. J. Soták. Základ kázne slova Božieho bol text z evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly vo veršoch 1-5 a 12. Brat senior v kázni hovoril o hriešnej podstate nás všetkých. Našu spásu máme ale v Synovi Božom Ježišovi Kristovi, ktorého Boh zoslal na túto zem na spasenie nás hriešnych.

Po kázni nasledoval volebný zborový konvent pod vedením brata seniora P. J. Sotáka. Hlavným bodom programu volebného zborového konventu bola voľba zborového dozorcu, v tomto prípade zborovej dozorkyne, ktorej uplynulo volebné obdobie. Na zasadnutí presbyterstva bola za kandidátku na výkon tejto funkcie navrhnutá RNDr. Viera Kadlecová, ktorá bola na konvente aj zvolená. RNDr. Viera Kadlecová svoj príhovor zhrnula do dvoch slov: "Sľubujem a ďakujem".


Pripravila: Daniela Kozová


Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS