Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Konfirmácia 29.5.2016

Highslide JS

Päť krásnych, mladých ľudí – Matej, Rebeka, Diana, Janka, Viktor – ako päť navzájom spojených olympijskych kruhov, symbolizujúcich čestnosť, úctu, usilovnosť a víťazstvo.

29. máj bol ich dňom, keď symbolicky zvíťazili, keď po dňoch usilovnej, ťažkej, ale aj radostnej prípravy pod láskavou rukou pána farára Romana Dovalu mohli predstúpiť pred svojich najbližších, pred cirkevný zbor, aby slávnostne potvrdili svoju krstnú zmluvu a stali sa dospelými členmi kresťanského spoločenstva. S plnou zodpovednosťou, trošku s trémou, ale veľmi správne odpovedali na otázky skúšky, a tak potvrdili, že ich znalosti sú nemalé. Všetci prítomní sme boli na nich hrdí.

Krásne slová na cestu im odovzdal mladý presbyter Janko Petrovič, keď povedal, že život prináša mnoho skúšok, ktoré treba zdolať ale zdolávajú sa ľahšie s vierou v Boha a modlitbou.

Olympijský oheň je zapalovaný v Olympii slnečnými lúčmi pomocou sústredených zrkadiel. Nech v srdciach našich mladých konfirmandov tiež horí oheň lásky k Bohu zapálený božím slovom teraz a navždy.


RNDr. Viera Kadlecová

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JS

Autor fotografií: Jaroslav Moravčík