To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Konfirmácia 2012

3.6.2012            Fotogaléria Fotogaléria            Fotogaléria Ako sme chodili na "faru"          Kázeň Slova božieho

Highslide JS Highslide JS Highslide JS
Autor fotografií: Ľudmila Moravčíková

Viete, čo je kamža? A viete, čo sú to tabličky a čo symbolizujú? A ako sa volá čierne rúcho, ktoré nosí farár na službách Božích v chráme? Odpoveď na tieto a samozrejme aj na iné otázky ste sa mohli dozvedieť na konfirmácii, ktorá sa konala 3. júna 2012 v Evanjelickom a. v. chráme v Badíne. Po slávnostnom príchode brata farára, konfirmandov a popredných zborových predstaviteľov za zvuku organovej hudby a po nasledovnom zaspievaní piesne „Prišli sme ťa vzývať“ v podaní konfirmandov spolu s mládežou sa slávnosť konfirmácie mohla začať. Po predspeve Vojdite, plesajme, chválospevy spievajme, ktorá je v Ev. spevníku pod číslom 605 už každý vedel, že o chvíľu pôjde do tuhého, aspoň čo sa skúšky konfirmandov týkalo. Pokračovalo sa predstavením konfirmandov a skúškou z toho, čo sa počas dvoch rokov príprav naučili. Nechýbala ani otázka čo vlastne slovo konfirmácia znamená.

Po úspešnom zvládnutí konfirmačnej skúšky nasledovala kázeň slova Božieho. O Dávidovi. Dávidovi stačilo päť kameňov a s pomocou Božou porazil Goliáša. Päť bolo aj chlebíkov a dve rybičky, ktoré Ježišovi stačili na nasýtenie davu 5000 ľudí. Lebo Bohu nie je nič nemožné. Číslo päť nebolo spomínané len tak. Päť bolo aj konfirmandov, ktorí prišli v tento deň vykonať akt potvrdenia krstnej zmluvy a po prvýkrát sa zúčastniť prisluhovania Večeri Pánovej a byť vyhlásení za dospelých členov cirkvi. Nechýbalo ani poďakovanie, rodičom, starým rodičom, krstným rodičom.... V neposlednom rade aj bratovi farárovi.

Konfirmandom pomohla v speve aj už odkonfirmovaná mládež. Spolu zaspievali piesne ako Svet vraví, Môj Boh, Pán je môj pastier. V závere nesmela chýbať hymna Hrad prepevný, ktorú sme už ale spievali všetci prítomní.

Vďaka Bohu za také dni, akým bol tento a modlime sa, nech Pán Boh drží ochrannú ruku nad novými dospelými členmi cirkvi a aby ich sprevádzal a privádzal ich do chrámu.

Autor: Daniela Kozová