Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Ekumenické modlitebné stretnutie za požehnanie nového roka 2011

Highslide JS
Foto

Každoročné ekumenické stretnutia veriacich kresťanov v obci Badín majú už svoju viacročnú tradíciu. Tento krát na pozvanie brata farára Mgr. Miloša Jakubíka z rímskokatolíckej cirkvi sa stretli v 3. nedeľu po Zjavení 23.1.2011 veriaci z CZ Badín so svojimi bratmi a sestrami v rímskokatolíckom farskom kostole Sv. Kataríny Alexandrijskej v Badíne. Požehnaný čas tohto milého a skutočne úprimného a srdečného stretnutia sa niesol v duchu modlitieb, nábožných piesní a Slova Božieho, ktoré sme počuli z úst nášho zborového farára Mgr. Romana Dovalu. Brat farár vo svojom príhovore zdôraznil odkaz apoštola Pavla z listu Rímskym 13,8 , aby to jediné, čo si majú kresťania rozličných denominácií navzájom dlhovať, bola vzájomná láska.

Svojím spevom poslúžili aj mládežníci z oboch cirkví, ktorí spoločne ako jeden zbor obohatili priebeh stretnutia piesňami na Božiu slávu.

Po ukončení programu v kostole sa pozvaní hostia a mládež presunuli na faru, kde si spoločne posedeli pri občerstvení a spoločných rozhovoroch.

Highslide JS
Foto

Pri takýchto stretnutiach je každému jasné, že ekumenizmus a vzájomné porozumenie medzi veriacimi z oboch cirkví nie sú len prázdne slová, ale naopak, je to živé spoločenstvo veriacich v Trojjediného Pán Boha, ktorí sa rešpektujú vo svojej rozličnosti, hľadajúc práve tie veci, ktoré ich spájajú.

Skláňame sa pred Tebou, Ježišu Kriste, ďakujúc za ten hodnotný čas, ktorý sme prežili spoločne, ako Tvoj vykúpený ľud.

                                                                                                                           Bc. Ján Petrovič
Fotogaléria Fotogaléria