Pane, neprosím o nevšedný zázrak, ale o silu prijať všedný deň.

(Antoine de Saint-Exupéry)

Deň matiek - služby Božie 11.5.2014

           Fotogaléria Fotogaléria

Deň matiek

Milé mamy, staré mamy,
srdečne vás zdravíme,
že ste prišli do kostola,
úprimne sa tešíme.

Keď dnes máte sviatok pekný,
tak Vám chceme zaspievať.
Zo srdiečka, za tú lásku,
takto skromne ďakovať.

Nech Vás naše piesne bavia,
a prinesú peknú zvesť.
O Pánovi Ježišovi,
Jemu patrí všetka česť!

Prosíme Vás milé mamky,
na to dbajte stále,
aby ste nás učili,
Pánovi žiť k chvále!

On sám nech Vám zdravia praje,
síl a múdrosti,
na každý deň požehnania
a z detičiek radosti!

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou; všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane." Toto sú úplne jedinečné slová, ktorá napísal apoštol Pavol v svojom liste do Korintu.( 1K 1, 4-8) Tieto slová tvorili základ kázne slova Božieho na našich službách Božích pri príležitosti Dňa matiek 11.5.2014, 3. nedeľu po Veľkej noci - Jubilate a druhú májovú nedeľu. V kázni brat farár Roman Dovala hovoril o láske a trpezlivosti matiek k svojim deťom, o slušnosti, o veľkej zodpovednosti. Bola i kritika, ale hlavne povzbudenie.

Deti z Detskej besiedky - poďme za Ježišom z lásky k svojim maminkám, starým maminkám, krstným maminkám si pripravili pesničkový program, v ktorom zaspievali pekné pesničky, Boh ľúbi ma, Keď viem, čo Ježiš a Smieme kráčať vo svetle Božom. Pomedzi pesničky sme si vypočuli klavírne skladby v podaní Dadky Šolcovej a Kristínky Dovalovej. Celý program však otvorila básničkou Ivka Bucholcerová. Vďačný potlesk prítomných deti ako vždy veľmi potešil a program zasa potešil nás.

Na záver služieb Božích pri vychádzaní z kostola dostali všetky maminky kvety a veľmi milý darček, brošničku v tvare srdiečka, ktoré pripravili dievčatá a dokonca aj chlapci na stretnutí Fara - dorast. Kvietky potešili a brošničky sa páčili všetkým. Ďakujeme.

D.K.