Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

CD - Podľa Božej mapy

"Veľmi rád zbieram ovocie tónov v hudobnom sade mojej mysle a srdca. Jednotlivé tóny ukladám do košíka upleteného zo strún mojej starej gitary. No a zvyčajne do košíka padne aj chrobáčik, ktorý vyvŕta pár veršov. Tie verše nesú pre mňa vzácne posolstvo. Nuž, a potom sa zo mňa stáva človek, ktorý si uvedomí, že má veľkú milosť v možnosti priniesť pesničku ľuďom, ktorých si vážim a pre ktorých sa tu popletám na cestách života."

Slová brata farára Romana Dovalu napísané na obale CD, ktoré bolo predstavené v nedeľu 8.12.2013 v chráme Božom v Badíne. Spolu s bratom farárom Romanom Dovalom prišli do chrámu Božieho v Badíne spomínané CD predstaviť aj hudobne spolupodieľajúca sa skupina Crossroads aj s bratom farárom Danielom Koštialom z evanjelického zboru z Banskej Bystrice.

Je nedeľa ako každá a predsa niečím iná. Okrem toho, že je druhá adventná a zároveň pripomínajúca, že sa k nám vianočné sviatky približujú závratnou rýchlosťou a vyberajú predposlednú zákrutu, je iná aj v tom, že dnes sa budú služby Božie v chráme v Badíne niesť aj v duchu splneného dlhoročného sna brata farára Romana Dovalu. Jeho snom bolo sprístupniť kresťanské pesničky pre všetkých, ktorí si radi vypočujú peknú hudbu a ešte krajšie slová. CD obsahuje 15 piesní, ktoré v sprievode tónov gitary spieval spolu s deťmi na detskej besiedke a doraste. Autorom textov, hudby a spevu je brat farár Roman Dovala. Konečné hudobné spracovanie prebehlo vďaka chlapcom zo skupiny Crossroads z evanjelického zboru v Lazovnej. Výsledkom ich niekoľkomesačnej práce je CD s názvom Podľa Božej mapy s podtitulom Detské pesničky nielen pre dospelých. Niekoľkomesačné dielo uzrelo svetlo sveta a môže prinášať radosť z pekných pesničiek i požehnanie povzbudenia viery.

"Aj keď veľkou okľukou dôjdeš práve tam, kde s večnou zárukou vidie Boží plán."“

(Podľa Božej mapy)

Daniela Kozová