Boh má prácu pre každého človeka.

(Ernest Hemingway)

Utorok, 1.11.2016   Pamiatka reformácie
Stretnutie na cintoríne o 15:30 hod.
Služby Božie na pamiatku zosnulých o 17:00 hod.
Streda, 9.11.2016   Biblická hodina v Badíne o 18:30 hod.
Nedeľa, 13.11.2016   25. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod. - Zvonkohra Košariská-Priepasné
Detská besiedka o 16:00 hod.
Nedeľa, 20.11.2016   Posledná nedeľa cirkevného roku
Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 27.11.2016   1. nedeľa adventná
Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Utorok, 29.11.2016   Adventná večiereň v Rakytovciach o 18:00 hod.
Streda, 30.11.2016   Adventná večiereň v Badíne o 18:00 hod.