To, čo považuješ za problém, je dar, ktorý máš vyriešiť.

(Ludwig Wittgenstein)

Nedeľa, 4.9.2016 - Začiatok školského roka    15. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie s požehnaním detí a pedagógov o 10:00 hod.
Streda, 7.9.2016   Biblická hodina v Badíne o 18:30 hod.
Nedeľa, 11.9.2016   16. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie a volebný zborový konvent o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Utorok, 13.9.2016   Zasadnutie zborového presbyterstva o 19:00 hod.
Streda, 14.9.2016   Biblická hodina v Badíne o 18:30 hod.
Nedeľa, 18.9.2016   17. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Nedeľa, 25.9.2016   18. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Utorok, 27.9.2016   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Streda, 28.9.2016   Biblická hodina v Badíne o 18:30 hod.