Ak má byť niekto spasený, musí v Krista uveriť, jeho slovo počuť a skutkom ho až do smrti plniť.

(Jan Hus)

Nedeľa, 7.8.2016   11. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 14.8.2016   12. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 21.8.2016   13. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:30 hod.
Nedeľa, 28.8.2016   14. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie so Spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.