Hudobník, ktorý chce, aby jeho nástroj bolo najviac počuť, je zábuhou každého orchestra.

(Henryk Sienkiewicz)

Streda, 1.6.2016   Biblická hodina v Badíne o 19:00 hod.
Nedeľa, 5.6.2016   2. nedeľa po Svätej trojici - Zlatá Konfirmácia
Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 12.6.2016   3. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.,   Detská besiedka o 16:00 hod.
Nedeľa, 19.6.2016   4. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod. Posviacka Nového zborového domu
Nedeľa, 26.6.2016   5. nedeľa po Svätej trojici
Služby Božie o 10:00 hod.