Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade s vekom.

(Pablo Picasso)

Nedeľa, 29.11.2015   1. adventná nedeľa - Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Streda, 25.11.2015   Biblická hodina v Badíne o 17:30 hod.
Utorok, 24.11.2015   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 22.11.2015   posledná nedeľa po Svätej Trojici, koniec cirk. roku - Služby Božie o 10:00 hod.
Banská Bystrica - prehliadka spevokolov a kresťanského umenia o 15:00 hod
Detská besiedka o 16:00 hod.
Sobota, 21.11.2015   Konfirmačná príprava o 16:00 hod
Nedeľa, 15.11.2015   24. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 14.11.2015   Konfirmačná príprava o 16:00 hod
Štvrtok, 12.11.2015   Biblická hodina v Badíne o 17:30 hod.
Nedeľa, 8.11.2015   23. nedeľa po Svätej Trojici Služby Božie o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Sobota, 7.11.2015   Festival chrámovej piesne ZD ECAV o 9:00 hod.
Konfirmačná príprava o 16:00 hod
Biblická hodina mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 1.11.2015   22. nedeľa po Svätej Trojici - Pamiatka zosnulých
Služby Božie o 10:00 hod.
Pobožnosť v cintoríne pri hrobe A. H. Krčméryho o 15:30 hod.