Proti tým, čo v Pána Ježiša Krista naozaj veria, je satan bezmocný.

(Martin Luther)

Utorok, 29.9.2015   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 27.9.2015   17. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Detská besiedka o 16:00 hod.
Sobota, 26.9.2015   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 20.9.2015   16. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Štvrtok, 17.9.2015   Biblická hodina o 18:00 hod.
Utorok, 15.9.2015   Seniorátny výlet na Ďumbier Odchod autobusu o 6:50 hod. od základnej školy
Utorok, 15.9.2015   Seniorátny výlet na Ďumbier Odchod autobusu o 6:50 hod. od základnej školy
Nedeľa, 13.9.2015   15. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod. - Zborový konvent
Detská besiedka - Poďme za Ježišom o 16:00 hod.
Nedeľa, 6.9.2015   14. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.