Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Nedeľa, 12.7.2015   6. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Nedeľa, 5.7.2015   5. nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Tábor CESTY

 

CZ ECAV Badín | 23.8.2015 viac