Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

(Matka Tereza)

Streda, 31.12.2014   SILVESTER, Záver občianskeho roka
Večerné služby Božie o 17:00 hod.
Nedeľa, 28.12.2014   Nedeľa po Vianociach
       Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Piatok, 26.12.2014   2. slávnosť Vianočná - Pamiatka Štefana, diakona, mučeníka
       Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
Štvrtok, 25.12.2014   1. slávnosť Vianočná - Narodenie Krista Pána
      Spoveď a Večera Pánova o 9:00 hod.
      Slávnostné Služby Božie o 10:00 hod.
Streda, 24.12.2014   Štedrý večer - Služby Božie s programom detí o 17:00 hod.
Nedeľa, 21.12.2014   4. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom! o 16:00 hod.
Streda, 17.12.2014   Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
Utorok, 16.12.2014   Adventná večiereň v Rakytivciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 14.12.2014   3. adventná nedeľa - Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom! o 16:00 hod.
Sobota, 13.12.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Streda, 10.12.2014   Adventná večiereň v Badíne o 17:00 hod.
Utorok, 9.12.2014   Adventná večiereň v Rakytivciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 7.12.2014   2. adventná nedeľa - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detské služby Božie o 16:00 hod.
Sobota, 6.12.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.

 
 
 
 
  Pridať na Facebook.com