Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.

(Albert Einstein)

Nedeľa, 30.11.2014   1. adventná nedeľa
Služby Božie s Večerou Pánovou o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom! o 16:00 hod.
Sobota, 29.11.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 16.11.2014   22.nedeľa po Svätej Trojici
viac informácií Mládežnícke služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 15.11.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 9.11.2014   21.nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom! o 16:00 hod.
Sobota, 8.11.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 2.11.2014   20.nedeľa po Svätej Trojici - Pamiatka zosnulých - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detské služby Božie o 16:00 hod.
Sobota, 1.11.2014   Pobožnosť v cintoríne pri hrobe A. H. Krčméryho o 15:30 hod.
                             Stretnutie mládeže o 18:30 hod.