Každý má svoje veci poručiť Bohu a čo Boh dá, to radostne upotrebiť a veci budúce Bohu do správy srdečne poručiť.

(Martin Luther)

Nedeľa, 28.9.2014   15.nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Poďme za Ježišom!
Streda, 24.9.2014   Divadlo JGT Zvolen - návšteva predstavenia POPLACH V HOTELI WESTMINSTER 2
Nedeľa, 21.9.2014   14.nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Operenci ... a my besiedkári
Sobota, 20.9.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 14.9.2014   13.nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 13.9.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.
Nedeľa, 7.9.2014   12.nedeľa po Svätej Trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
Sobota, 6.9.2014   Stretnutie mládeže o 18:30 hod.