Chváľ priateľa verejne a karhaj ho medzi štyrmi očami.

(Leonardo da Vinci)

Nedeľa, 29.6.2014   2.nedeľa po Svätej trojici
Detské služby Božie o 10:00 hod. - záver školského roka
Sobota, 28.6.2014   Evanjelické dni Spišskej Novej Vsi
Piatok, 27.6.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Utorok, 24.06.2014   Biblická hodina v Rakytovciach o 18:00 hod.
Nedeľa, 22.6.2014   1.nedeľa po Svätej trojici - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka Poďme za Ježišom o 16:00 hod.
Sobota, 21.6.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 20.6.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Nedeľa, 15.6.2014   Svätá trojica - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detská besiedka - Pyšný ako páv
Sobota, 14.6.2014   Presbyterský guláš o 15:00 hod.
Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 13.6.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Nedeľa, 8.6.2014   1. slávnosť svätodušná - Služby Božie o 10:00 hod.- Konfirmácia
viac informácií Detská besiedka Poďme za Ježišom o 16:00 hod.
Sobota, 7.6.2014   Stretnutie mládeže o 19:00 hod.
Piatok, 6.6.2014   Dorast FARA + Tabita a Tabita Fly o 17:00 hod.    viac informácií Tabita
Nedeľa, 1.6.2014   Nedeľa po Vstúpení - Služby Božie o 10:00 hod.
viac informácií Detské služby Božie    PDF dokument kázeň